logo

Disclaimer

Wij stellen uw bezoek aan onze website en interesse in onze producten en diensten zeer op prijs. De volgende voorwaarden zijn op het gebruik van de website van toepassing. Door deze website te bezoeken en te bekijken accepteert u de onze voorwaarden voor gebruik, zonder beperking of uitsluiting.

De Vrije Energie Producent BV t.h.o.d.n. DVEP Energie (“DVEP Energie”) heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.

Algemeen
Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden beoordeeld door de Nederlandse rechter. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden hun gelding behouden.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten liggen bij DVEP Energie BV en/of haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag niet anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door DVEP Energie. Het is verboden de inhoud van de website te wijzigen.

Handelsnamen en merken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo's die op de site getoond worden, al dan niet geregistreerde, merken of handelsnamen van DVEP Energie, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar partners.

Aansprakelijkheid
Alle informatie, zoals getoond op deze website is door DVEP Energie met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat informatie niet meer actueel is en/of één of meerdere onjuistheden bevat. DVEP Energie kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen hiervan op zich nemen en sluit, voor zover rechtens toelaatbaar, alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade en/of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met deze website en de hierop getoonde informatie. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

DVEP Energie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. In het bijzonder zijn alle prijzen zoals getoond op www.dvep.nl onder voorbehoud van type- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten kan DVEP Energie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

DVEP Energie is niet aansprakelijk voor de informatie op websites die u benadert via deze site. Links naar andere websites worden aangeboden als service aan u. DVEP Energie heeft geen zeggenschap over deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere schadelijk zaken.

E-mail
Een e-mailbericht van DVEP Energie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het betreffende bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en de betreffende e-mail en eventuele kopieën daarvan te verwijderen.

DVEP Energie staat voor de elektronische verzending van elk bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

De e-mailberichten van DVEP Energie worden gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele virussen. DVEP Energie garandeert echter niet dat de betreffende e-mail (volledig) vrij is van virussen. DVEP Energie raadt u dan ook aan om binnenkomende e-mailberichten zelf op de mogelijk aanwezigheid van virussen te controleren.