logo

Modelcontract

Sinds eind 2014 heeft DVEP Energie de vergunning tot het energie mogen leveren aan kleinverbruikers. Hier vallen naast zakelijke kleinverbruikers ook consumenten onder. DVEP Energie richt zich op de zakelijke markt, maar is verplicht consumenten een Modelcontract aan te bieden. Dit is een contract met variabele tarieven voor onbepaalde tijd.

Dit modelcontract bestaat uit:


Bevestigingsbrief Modelcontract [PDF]

Modelcontractvoorwaarden DVEP Energie [PDF]

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers [PDF]

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden [PDF]

Kwaliteitscriteria DVEP Energie [PDF]

Modelformulier voor herroeping/ontbinding [PDF]

Geharmoniseerde begrippen DVEP Energie [PDF]

Tarievenblad Modelcontract Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas [PDF]

Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers [PDF]