logo

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor de website

Datum laatste herziening: 25 mei 2018

Wij erkennen het belang van het beschermen van uw privacy. Het onderstaande Privacybeleid (“Privacybeleid”) bevat belangrijke informatie over uw privacy in verband met uw gebruik van onze website. Het Privacybeleid heeft betrekking op het verstrekken van uw Persoonlijke Informatie zoals uw naam, contactgegevens, leeftijd, Persoonlijke Informatie of andere persoonlijke details (“Persoonlijke Informatie”) via de website. Daarnaast, indien u uw toestemming hiervoor hebt gegeven, ook voor marketingberichten. Lees het zorgvuldig door. Het beschrijft hoe wij, als gegevensbeheerder, deze Persoonlijke Informatie verzamelen, opslaan, gebruiken, overdragen en bekendmaken. Als u het gebruik van deze website doorzet betekent dat u akkoord gaat met dit Privacybeleid en eventuele latere updates.

U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) via een e-mail naar Privacy@ugiintl.com.

Externe websites en gegevensoverdrachten

Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op deze website. Voor zover deze website u de mogelijkheid geeft om te linken naar of anderszins toegang te krijgen tot de websites van onze dochterondernemingen, filialen, partners of andere derden, kan een afzonderlijk privacybeleid van toepassing zijn op die gelinkte websites. Het afzonderlijk privacybeleid kan voorwaarden bevatten die verschillen van dit Privacybeleid en uw toegang tot en gebruik van zulke gelinkte websites zijn niet onderworpen aan dit Privacybeleid. Wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor uw toegang tot en gebruik van alle websites van derden.

Doeleinden waarvoor we uw Persoonlijke Informatie gebruiken

Tijdens een bezoek aan onze website kan u worden gevraagd om vrijwillig bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken. Wanneer u deze Persoonlijke Informatie hebt gegeven, wordt deze Persoonlijke Informatie gebruikt voor het ontvangen van marketingberichten. Dergelijke Persoonlijke Informatie wordt door u op vrijwillige basis verstrekt en door het verstrekken van uw Persoonlijke Informatie stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met dit Privacybeleid. We verwerken uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met uw verzoeken. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met de bovengenoemde DPO. Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie om (i) onze verplichtingen na te komen om u producten en diensten te leveren, (ii) transacties voor betalingsverwerking mogelijk te maken (indien beschikbaar), en/of (iii) u commerciële en publiciteitsinformatie te sturen, gebaseerd op uw voorkeuren en met uw toestemming.Als u een klant van ons bent en meer informatie wenst over de soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en het beoogde gebruik ervan, raadpleeg dan onze Privacyverklaring voor Klanten.

Informatie verzameld door middel van cookies en andere technologieën

Onze website gebruikt “cookies” om informatie over u te verzamelen. Een cookie is een klein bestand uit letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of mobiele apparaat.

Wij gebruiken cookies om:

  • u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website; en
  • ons te helpen om u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website gebruikt en ons in staat te stellen om de website te verbeteren.

Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over:

  • uw gebruik van onze website tijdens uw huidige sessie en na verloop van tijd (inclusief de webpagina's die u bekijkt en de bestanden die u downloadt);
  • uw besturingssysteem en browsertype;
  • uw internetprovider;
  • uw domeinnaam en IP-adres;
  • de website die u bezocht voordat u onze website bezocht; en
  • de link die u gebruikt om onze website te verlaten.

Als u bezorgd bent over cookies op uw computer, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of om aan te geven wanneer een cookie wordt ingesteld, zodat u kunt beslissen of u deze wilt accepteren. U kunt ook cookies verwijderen van uw computer. De instelling van elke browser is anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Daar kunt u te weten komen hoe u uw keuzes met betrekking tot cookies kunt wijzigen. U hebt ook de mogelijkheid om te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken door uw browser te configureren zoals hieronder beschreven:

Voor Microsoft Internet Explorer, ga naar "Tools”, selecteer "Internetopties" en vervolgens "Privacy".

Indien u Firefox op Mac gebruikt, ga naar "Voorkeuren”, selecteer "Privacy” en daarna "Cookies tonen". Voor Windows-gebruikers, ga naar "Tools”, selecteer "Opties”, en dan "Privacy" en uiteindelijk "Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken".

Als u Safari gebruikt, ga naar "Voorkeuren”, en selecteer vervolgens "Privacy".

Indien u Google Chrome gebruikt, ga naar "Tools”, selecteer "Opties" ("Voorkeuren" in het geval van Mac-gebruikers), dan "Geavanceerd" en ten slotte "Instellingen voor inhoud" onder het gedeelte Privacy en vink "Cookies" aan in het dialoogvenster "Inhoudsinstellingen".

Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren of te verwijderen, werken bepaalde functies van onze website mogelijk niet optimaal. Raadpleeg voor meer informatie www.allaboutcookies.org. Onze website gebruikt Google Analytics om bepaalde informatie over u te helpen verzamelen en analyseren, maar deze informatie is geanonimiseerd.

Openbaar maken van Persoonlijke Informatie aan derden

Wij zullen de Persoonlijke Informatie die van u wordt verzameld niet delen met derden voor andere doeleinden dan die ter ondersteuning van onze activiteiten en voor zover noodzakelijk om het doeleinde te helpen bereiken waarvoor u de informatie hebt verstrekt. In sommige gevallen kunnen wij de Persoonlijke Informatie mogelijk delen met onze gelieerde bedrijven, klanten of externe dienstverleners die door ons zijn ingehuurd om namens ons diensten te verlenen in verband met onze bedrijfsvoering. Deze gelieerde bedrijven, klanten, of externe dienstverleners gebruiken uw Persoonlijke Informatie alleen voor de doeleinden waarvoor de Persoonlijke Informatie werd verzameld. Uw Persoonlijke Informatie kan ook onder de volgende omstandigheden worden gedeeld: (i) als wij daartoe verplicht worden door wetshandhavingsautoriteiten of overheidsinstanties of voor andere regelgevingsdoeleinden; en (ii) in verband met onderzoeken of andere inspanningen ter voorkoming van illegale activiteiten of inbreuken op de openbare veiligheid. We kunnen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken en overdragen tijdens een fusie of tijdens het afstoten van bedrijfsactiva. We zullen echter eisen dat de overnemende organisatie ermee instemt om de privacy van uw Persoonlijke Informatie te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Integriteit, bescherming en bewaring van uw Persoonlijke Informatie

Hoewel we ons toeleggen op de bescherming van uw Persoonlijke Informatie, kunnen we de veiligheid van Persoonlijke Informatie niet garanderen en uiteindelijk verstrekt u ons uw Persoonlijke Informatie op eigen risico.Wij gebruiken commercieel redelijke inspanningen en beveiligingsprocedures om uw Persoonlijke Informatie te beschermen en beveiligingsmaatregelen toe te passen die zijn ontworpen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen. Sommige van die maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, codering, firewalls en het gebruik van Secure Socket Layers (SSL).

We bewaren uw Persoonlijke Informatie voor de periode die nodig is om het doeleinde waarvoor deze is verzameld te verwezenlijken, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn door de wet is opgelegd of toegestaan.

Uw rechten

We zullen u toegang verschaffen tot uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met uw wettelijke rechten. U kunt ons instrueren om de Persoonlijke Informatie te corrigeren of bij te werken als deze onjuist is. U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen als we niet wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren voor juridische doeleinden of voor een rechtmatig zakelijk doel. Heeft u het verzoek om beperking van de verwerking van uw Persoonlijke Informatie, stuur een e-mail naar de DPO om een exemplaar van uw Persoonlijke Informatie aan te vragen of om ons instructies te geven over hoe u wenst dat we uw Persoonlijke Informatie verbeteren, bijwerken of beperken.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u een probleem melden bij de DPO of de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont.

Terugtrekking

In het geval dat u ons toestemming hebt gegeven om uw Persoonlijke Informatie te gebruiken en u later besluit dat u uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonlijke Informatie wilt terugtrekken, kunt u dat doen door contact op te nemen met de DPO.

Kinderen

We verzamelen bewust geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar en richten onze websites niet op kinderen jonger dan 18 jaar. We moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen. Indien we vernemen dat een kind jonger dan 18 jaar zonder toestemming van de ouders online Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie uit onze databases te verwijderen en deze informatie voor geen enkel doeleinde te gebruiken (behalve waar nodig om de veiligheid van het kind of anderen te beschermen zoals vereist of zoals toegestaan door de wet). Als u op de hoogte raakt van Persoonlijke Informatie die we hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact op met de DPO.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wanneer er wijzigingen in het Privacybeleid worden aangebracht, zal het veld "Datum laatste herziening" bovenaan het Privacybeleid dienovereenkomstig bijgewerkt worden. Wijzigingen in het Privacybeleid worden van kracht bij het plaatsen en bijwerken van de "Datum laatste herziening". We raden u aan om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.