logo

Attentie gemeenten en scholen: verduurzamen kan super eenvoudig!

Veel gemeenten en scholen in Nederland hebben de ambitie om spoedig CO2-netraal te zijn. Met de landelijke duurzaamheidsdoelstelling om in 2030 49% minder CO2-uitstoot te veroorzaken dan in 1990, dringt de tijd voor gemeenten en scholen om concrete plannen voor verduurzaming te maken.

Waarom moeten scholen en gemeenten verduurzamen?
In Europese aanbestedingen voor energiecontracten komt het thema verduurzaming steeds uitgebreider aan bod. Om bij te dragen aan de energietransitie is het van belang dat scholen en gemeenten groene energie inkopen. Door Garanties van Oorsprong te kopen, kan een school of gemeente bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland.

Wat is een Garantie van Oorsprong?
Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitale certificering waarmee bewezen kan worden met welke duurzame technologie (zon, wind, biomassa of waterkracht) en op welke locatie de groene stroom is opgewekt. Eén GvO staat gelijk aan 1.000 Kilowattuur (kWh) opgewekte hernieuwbare elektriciteit. GvO’s kunnen bovendien de basis vormen voor het verstrekken van SDE+-subsidie.

Als de school of gemeente wil overstappen van grijze naar groene stroom, is het mogelijk om de stroom te “vergroenen” door GvO’s te kopen. Dit is slechts een administratieve handeling waarbij de school of gemeente zelf kan aangeven welke herkomst de voorkeur heeft. Uiteraard kan er ook zelf gekozen worden hoeveel certificaten er gekocht worden.

Hoe kunnen scholen en gemeenten beginnen met verduurzamen?
Begin met verduurzamen door de aankoop van GvO’s. Het GvO-systeem is in Nederland het enige certificeringssysteem waarmee officieel kan worden aangetoond dat de energie duurzaam is opgewekt. Samen met DVEP Energie kunnen scholen en gemeenten het volledige elektriciteitsverbruik verduurzamen met Nederlandse duurzame energie. DVEP Energie koppelt de ingekochte GvO’s direct aan jouw energieverbruik. De aankoop komt gelijk ten goede aan de duurzame energieproducent die de energie opwekt.

Waarom is DVEP Energie de juiste partij?
DVEP Energie is in relatief korte tijd enorm gegroeid en momenteel marktleider in Nederland wat levering van energie aan gemeenten en scholen betreft. In totaal zijn 30% van de Nederlandse gemeenten klant en ongeveer 80% van alle scholen in Nederland nemen hun energie af van DVEP Energie. Ook in de terugleveringsmarkt, en dan met name in de zonne- en windenergie, hebben wij een zeer uitgebreid klantenportfolio. Omdat wij beide markten beheersen, zijn wij de partij met de meeste kennis en ervaring om verduurzaming eenvoudig te realiseren voor uw school of gemeente.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw school of gemeente? Neem dan contact op met een van onze experts: Roy van Straaten (r.vanstraaten@dvep.nl) of Martina Caliskan (m.caliskan@dvep.nl).